EĞİTİM KURULU

 

Kenan ÖZER Necip ÇELİK  M. Muzaffer CEYLAN

Kültürel ve Sportif

Faaliyetler Koordinatörü

Ali
TAYFUR
Bektaş
GÜLDESTE
Recep
DOĞRUBAKAR
Mahmut
ÖZDEMİR


EĞİTİM KURULU “Türk Daması” nın hizmetinde !…

 


“Türk Daması” nın zenginliğini öne çıkaracak tekniklerin yaygınlaştırılması ve
yeni yetişen nesilde devamını sağlamak adına faaliyetlerde bulunmak üzere Eğitim
Kurulu oluşturuldu.


“Türk Daması” nın gelişiminde eksikliği duyulan; Yardımcı Antrenör, Antrenör ve
Baş antrenörlerle, Hakemlerin ve Takım Çalıştırıcıların statülerinin iç tüzükle
belirlenmesi, proje çalışmalarını destekleme ve protokollerin sınırlarının
belirlenmesi çalışmalarını da eğitim kurulumuz yürütecektir.

 


“Türk Daması” nın kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırma faaliyetleri
arasında görülen; Sempozyum, Panel, Söyleşi, Forum, Konferans ve Açık Oturum
türünden faaliyetlerle “Akıl Oyunları” çalışma gurupları içerisinde
Federasyonumuzu temsil etmek Eğitim Kurulu’nun görev alanlarını oluşturmaktadır.

 


Yukarıda sayılan ve İhtiyaçlarımız arasında görülen faaliyetler
gönüllülük esasına bağlı olarak; Necip ÇELİK, Kenan ÖZER, Ali TAYFUR, Bektaş
GÜLDESTE, Mahmut ÖZDEMİR, Recep DOĞRUBAKAR ve M.Muzaffer CEYLAN tarafından
yürütülecektir.

 

0 views

Bir Cevap Yazın